پیدا

حزب ی گلب الدین به حکومت اشرف غنی دربارۀ بیتفا وتی برای انتخابات اینده هشدار داد

درخواست حذف اطلاعات

هشدار حزب ی به حکومت؛ برگزار نشدن انتخابات سبب پشت مردم به دموکراسی خواهد شد , ۹ عقرب, ۱۳۹۶ --> اسحاق نویسنده--> --> --> دستهصفحه نخست--> --> در پی گرم شدن بحث های انتخابات افغانستان و تلاش های احزاب برای هم سو سازی جریان های در این پروسه، حزب ی به ی گلبدین حکمتیار هم از قافله عقب نماند و موضع اش را در باره انتخابات اعلام کرد. حزب ی امروز از کندی عمل کرد حکومت در زمینه آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پیش رو انتقاد کرد. به گفته حزب ی افغانستان، اگر حکومت وحدت ملی اقدام های جدی را برای برگزاری انتخابات روی دست نگیرد، این بی میلی و بی ارادگی، عاملی برای تحقق اه انی می شود که در صدد منحل نظام کنونی و تشکیل حکومت موقت اند. حزب ی افغانستان می گوید، افرادی که در پی منحل نظام اند، برای جلوگیری از برگزاری انتخابات تلاش می کنند و هدف نهایی این افراد و گروه ها نیز، افزایش بحران در این کشور و آماده ذهن های مردم برای برگزاری لوی جرگه و حکومت انتقالی موقت است. تلاش های که به باور این حزب هم اکنون به صورت آشکار و پنهان در افغانستان ادامه دارند. محمد امین کریم، سخن گوی حزب ی در یک نشست خبری در کابل گفت که تلاش ها برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سبب بی اعتباری پروسه مردم سالاری و مایوس شدن مردم از پروسه مردم سالاری و انتخابات خواهد شد. این حزب هشدار داد که اگر وضعیت افغانستان، بحرانی شود، مردم از نظام روگردان خواهد شد و در نهایت به تشکیل یک حکومت موقت رضایت خواهند داد. حزب ی به حکومت وحدت ملی در حالی از تاخیر در برگزاری انتخابات هشدار می دهد که اخیرن حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان خواستار تشکیل لوی جرگه عنعنوی در افغانستان شد. تحلیل و بررسی استراتیژی جدید امریکا درباره افغانستان و آسیای جنوبی، دلیل او برای دایر نمودن لویه جرگه عنوان شد. اما گفته هایی نیز وجود دارد که او به این بهانه، تصمیم دارد، اقدام های بزرگ و حکومت داری در افغانستان را از سر بگیرد. هدفی که آقای کرزی می تواند تنها از راه برگزاری لوی جرگه به آن دست یابد. حزب ی به ی گلبدین حکمتیار بیش تر از یک سال پیش، بیشتر به عنوان یک حزب تروریستی شناخته می شد و سال ها در لیست سیاه نهادها و حکومت های غربی بود. او در تمام این مدت در برابر حکومت افغانستان می جنگید و حزبش فعالیت های رسمی در چوکات نظام افغانستان نداشت.اما پس از پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح افغانستان، این حزب از لیست سیاه این نهادها خارج شد و او خود به تاریخ چهاردهم ماه ثور وارد کابل شد و فعالیت های اش را از سر گرفت. نگرانی حزب ی از راه نیافتن جوانان به پارلمان حزب ی افغانستان می گوید که با برگزاری انتخابات با شیوه کنونی بزرگترین ضربه را جوانان افغانستان متقبل خواهند شد. زیرا به باور این حزب – جهادی، برگزاری انتخابات با این شیوه، جوانان هیچ شانسی برای راه یافتن به پارلمان آینده افغانستان ندارند. سخن گوی حزب ی افغانستان در نشست خبری اش در کابل گفت که جوانان افغانستان بیش از ۷۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و پارلمانی که این قشر در کرسی های آن سهمی نداشته باشند، تمثیل نمایندگی از مردم افغانستان را نخواهد کرد. به گفته این حزب با برگزاری انتخابات با شیوه کنونی بیشتر افراد قدرتمند و جنگ سالار که نفوذ و توانایی اقتصادی زیادی در جامعه دارند، به پارلمان راه خواهند یافت. محمد امین کریم گفت: “اگر انتخابات با شیوه کنونی برگزار شود، جوانان فرصت راه ی به پارلمان را ندارند زیرا نه جنگ سالار اند و نه پول لازم برای کمپاین را دارند.” به باور حزب ی افغانستان، احزاب می توانند زمینه اشتراک نمایندگان تمامی طبقات جامعه افغانستان را در پارلمان فراهم کند. در غیر آن پارلمان آینده از وجود افرادی پر خواهد شد که قدرت و پول دارند و در واقع حدود دو درصد از نفوس افغانستان اند. افغانستان در حال حاضر از سیستم انتخاباتی “رأی واحد غیر قابل انتقال” با میکانیزم ویژه اختصاص سهمیه به ن استفاده به عمل می آورد. این سیستم انتخاباتی، برای احزاب دست و پا گیر است و حزب ی با اظهارات امروزش در تلاش تغییر این سیستم است. حزب ی افغانستان همچنان روی ایجاد میکانیزم موثر برای برگزاری یک انتخابات شفاف در این کشور تاکید دارد و معتقد است که تغییر افراد و مهره ها راه حلی خوبی برای این پروسه نیست. اشاره این حزب به برکناری ۵ کارمند ارشد کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی بود که در اول ماه عقرب از سوی این کمیسیو برکنار شدند. عبدالعزیز آریایی رییس کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی، کارمندان برکنار شده این کمیسیون را خیالی خواند که اکثرن غیر حاضر بودند و در نشست های مهم این کمیسیون شرکت نمی د. اما این کار، واکنش های تندی را هم در پی داشت. مخالفان این تصمیم کمیسیون شکایت های انتخاباتی بشمول کارمندان برکنار شده، این کار انجام شده را خلاف قانون خواندند. سخن گوی حزب ی به روز ، هم چنین خواهان ایجاد یک شورای نظارتی متشکل از احزاب افغانستان شد که توانایی نظارت جدی از پروسه انتخابات را داشته باشد. این حزب جهادی و افغانستان همچنان پیشنهاداتی را در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات افغانستان نیز به حکومت ارایه کرد. حزب ی افغانستان در حالی از ایجاد شورای نظارتی برای نظارت از انتخابات می شود که نزدیک به یک ماه پیش، جریان ها و ائتلاف های بزرگ در افغانستان جریان تازه ای را با نام “شورای تفاهم جریان های افغانستان” ایجاد د. برگزارى انتخابات به موقع، شفاف و عادلانه، مهم ترین خواسته این شورا است. شورای تفاهم جریان های افغانستان، اقدامات حکومت در زمینه انتخابات را نا کافی خواند. این شورا هم چنین کارهای انجام شده حکومت در زمینه انتخابات را، خلاف قانون خوانده و به دلایلی مختلف آنرا غیرقابل قبول و پذیرش عنوان کرد. این شورای جدید، از دوازده جریان بزرگ افغانستان تشکیل شده است. جریان های مانند ائتلاف ملی نجات برای افغانستان، شورای حراست و ثبات افغانستان، جبهه نوین ملی افغانستان، محور مرم افغانستان، رستاخیز تغییر، شورای مشرقی، شورای لوی قندهار، حزب متحد ملی و چند حزب و جریان دیگر، اعضای این شورا اند. گفتنی است که کمیسیون مستقل انتخابات، شانزدهم سرطان ۱۳۹۷ را روز برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرده و تلاش هایی را نیز برای آمادگی این انتخابات آغاز کرده است. جلیل پویا