پیدا

انتقال ارشیف افغان به ار گ جمهوری افغانستان منبع

درخواست حذف اطلاعات

اعتراض اهالی فرهنگ و هنر به انتقال آرشیو 'افغان ' به ارگ ریاست جمهوری همرسانی بیش از ۱۳۰ چهره فرهنگی و هنری افغانستان در نامه ای سرگشاده به تصمیم ت افغانستان برای انتقال آرشیو موسسه 'افغان ' به ارگ ریاست جمهوری و فروش زمین این موسسه به سفارت بریتانیا اعتراض کرده اند. رویا سادات، عتیق رحیمی، صدیق برمک، رهنورد زریاب، ممنون مقصودی، وسیمه بادغیسی، صحرا کریمی، لینا علم و اسد بدیع از جمله ۱۳۵ امضاکننده این نامه سرگشاده هستند. افغان اصلی ترین نهاد تی سینمایی افغانستان است که در سال ۱۳۴۷ ایجاد شد و آرشیو ۹۰ ساله این موسسه حاوی آثار مستند فراوانی است که از جنگ های داخلی دهه ۹۰ میلادی و حاکمیت به صورت معجزه آسا نجات یافته است. حالا گزارش شده که ت افغانستان قرار است در اقدامی بی سابقه آرشیو "افغان " را به ارگ ریاست جمهوری انتقال دهد و زمین این نهاد سینمایی را به سفارت بریتانیا در کابل بفروشد. منابع و فرهنگ افغانستان با تایید این خبر گفته اند که "افغان " همچنان به عنوان یک نهاد باقی می ماند. رسول باوری، دستیار اطلاعات و فرهنگ افغانستان به گفت: "آرشیو افغان در هر جای افغانستان و در هر جای کابل که باشد، در شرق، غرب، جنوب، شمال یا هم در ارگ، مطابق طرزالعملی که داریم، از آن استفاده صورت گرفته می تواند، متاسفانه یک تعداد ون فعالیت های فرهنگی را برای اه خود استفاده می کنند." در نامه سرگشاده چهره های فرهنگی افغانستان آمده که این تصمیم ت "بدون م ، هم فکری و نظرخواهی از سازان و جامعه فرهنگی-هنری افغانستان" گرفته شده و در آن ماهیت انتقال آرشیو "افغان "به "مکان غیرقابل دسترس و " خلاف کنوانسیون میراث فرهنگی-معنوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونیسکو) خوانده شده است. دیجیتال سازی آرشیو 'افغان فلم'، احیای خاطرات تاریخی یک ملت ع ؛ صدسال تاریخ مصور افغانستان در حال نابودی خطر نابودی در انتظار هزاران مستند در آرشیو 'افغان ' موسسه افغان image captionافغان اصلی ترین نهاد تی سینمایی افغانستان است که در سال ۱۳۴۷ ایجاد شد نویسندگان نامه گفته اند که انتقال آرشیو "افغان " به ارگ ریاست جمهوری، قابل دسترس بودن آن را برای سازان و پژوهشگران و رسانه های آزاد از بین می برد، چرا که دسترسی به منابع موجود در ارگ ریاست جمهوری برای همه مردم و رسانه ها فراهم نیست. در نامه همچنین تاکید شده که انتقال آرشیو ها به عنوان یک میراث فرهنگی به یک مکان ،"به معنی کنترل داشتن دستگاه قدرت بر فرهنگ و منابع تاریخی یک ملت محسوب می شود". دراین نامه گفته شده که انتقال آرشیو به ارگ، دسترسی و استفاده خصوصی از آن را برای "نزدیکان دستگاه قدرت" بیشتر فراهم می سازد. در نامه آمده که "ابهامات زیادی در خصوص این تصمیم وجود دارد" و از رئیس جمهوری افغانستان خواسته شده تا در این مورد "به مردم، رسانه ها و جامعه فرهنگی و هنری افغانستان" توضیح ارائه کند. موقف سفارت بریتانیا امضا کنندگان این نامه از ت بریتانیا خواسته اند تا به آثار ملی و فرهنگی افغانستان احترام بگذارد و "از اهرم فشار برای مقاصد استفاده نکند." در ادامه گفته شده بدون تعهدات لازم برای مکان جایگزین و احیای صنعت افغانستان، این تصمیم "خاطرات و تاثیرات نامطلوب و دوامدار را در ذهن جامعه فرهنگی-هنری و مردم افغانستان بجا خواهد گذاشت." سفارت بریتانیا در کابل به گفت: "ما با حکومت افغانستان در مورد آینده سفارت بریتانیا در کابل درحال گفت وگو هستیم. موقعیت سفارت توسط ت افغانستان و مطابق قوانین آن مشخص خواهد شد. در جریان گفت وگو نمی توانیم درباره جزییات آن صحبت کنیم." غنی ترین آرشیو سینمایی افغانستان دیجیتال می شود در این نامه همچنین از ت افغانستان خواسته شده تا روشن بسازد که "زمین "افغان " را با کدام شرایط و چه مبلغی برای ساخت سفارت بریتانیا در کابل به فروش رسانده است و پول فروش این مرکز هنری را در کجا هزینه می کند." در پایان هم راه حل های از سوی نویسندگان نامه پیشنهاد شده: ت باید مکانی را برای ساخت یک مرکز ملی سازی به "افغان " تعیین کند و طرح معماری آن را اجرایی سازد ت بریتانیا باید در ساخت این مرکز سازی به افغانستان کمک کند تا ساخت ساختمان مرکز جدید "افغان " تمام آرشیو این موسسه در مرکز یونسکو در کابل نگهداری شود احیای "افغان " و داشتن استودیو و شهرک سینمایی در چارچوب "افغان " از ضرورت های سینمای افغانستان است موسسه "افغان " پس از احیا می تواند به یک نهاد درآمدزا و نیمه انتفاعی تبدیل شود "افغان " جدید باید بخشی به نام موزیم (موزه) و سینما داشته باشد تا آرشیو آن در این موزیم نگهداری شود موضوعات مرتبط افغانستان جامعه افغانستان فرهنگ افغانستان