پیدا

رئیس جمهور غنی متهم به امر فیر بالای جوانان مظا هره کننده درکابل شده است

درخواست حذف اطلاعات

سالیاد شهادت محمدسالم ایزدیار؛ غنی دستور شلیک به اعضای رستاخیز تغییر را داده بود پنجشنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۳ احمدضیا مسعود معاون پیشین ریاست جمهوری در مراسم گرامی داشت از شهادت محمدسالم ایزدیار و یارانش گفت که محمداشرف غنی دستور شلیک به جوانان رستاخیز تغییر را صادر کرده بود. سالیاد شهادت محمدسالم ایزدیار؛ غنی دستور شلیک به اعضای رستاخیز تغییر را داده بود
احمدضیا مسعود معاون پیشین ریاست جمهوری در مراسم گرامی داشت از شهادت محمدسالم ایزدیار و یارانش گفت که محمداشرف غنی دستور شلیک به جوانان رستاخیز تغییر را صادر کرده بود.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای مسعود که امروز پنجشنبه (24 جوزا) در مراسم گرامی داشت از نخستین سالیاد شهادت محمدسالم ایزدیار و ی جوزای 1396 در کابل سخن می گفت، آقای غنی را به دست داشتن در کشتار جوانان رستاخیز تغییر متهم کرد.

وی گفت:"این جوانان به دستور مستقیم رییس حکومت وحدت ملی کشته شدند. رییس جمهور دستور شلیگ گلوله بالای جوانان را صادر کرده است.در حال حاضر غنی نمی تواند که به زور شمشیر بالای مردم حکومت کند".

او بیان داشت که اعضای رستاخیز تغییر برای دادخواهی و حق طلبی دست به اعتراض زدند اما حکومت جواب فریاد عد خواهی آنان را با گلوله داد.

معاون پیشین ریاست جمهوری گفت:" جوانانی که برای تغییر پالیسی امنیتی دادخواهی می د کشته شدند، چرا بالای جوانانی که داعیه عد طلبی داشتند، فیر شدند. پس از شانزده سال، اشرف غنی از طریق تقلب قدرت را بدست آورد و در حال حاضر سیاست های قدیمی آدم کشی و استبدادی را می خواهد ادامه بدهد. دستور شلیک بالای جوانان کاملا وحشیانه بود. این نشان داد که در طبعیت این آدم( رییس جمهور غنی ) خشونت است."

وی ان جهادی و را نیز به کوتاهی در قبال حمایت از حرکت دادخواهانه جوانانان رستاخیز تغییر متهم کرده گفت که ان جهادی در حالی که مسوول هستند اما در قبال این حادثه در خانه های شان نشستند و هیچ نوع فشاری را بالای حکومت به خاطر پاسخگویی نیاوردند.

وی قوه قضاییه را نیز غیرمستقل دانسته گفت که اگر افرادی که در پرونده قتل شهید سالم ایزدیار و دیگر جوانان متهم هستند، چرا ا امیت حاصل می کنند. وی خواستار به محاکمه کشاندن عاملان این رویداد و آقای غنی شد و از قوه قضاییه خواست که اگر در تبانی با حکومت از انجام وظیفه شان سرباز بزنند، آنان نیز باید محاکمه شوند.

آقای مسعود با اشاره به آنچه نابسامانی و بی ثباتی گفته می شود، تاکید کرد که تا زمانیکه مشکلات در افغانستان از طریق یک اجماع سرتاسری و برگزاری انتخابات شفاف حل نشود، مشکلات اقتصادی و در افغانستان حل نمی شود.

وی با اشاره به تقلبات گسترده در انتخابات سال 2009 میلادی گفت که مشکل از طریق یک برگزاری انتخابات پر تقلب حل شدنی نیست. وی خاطرنشان کرد که در انتخابات سال 2009 داکتر عبدالله عبدالله در رقابت با آقای حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور، برنده انتخابات شده بود اما او " کم جراتی" کرد و انصراف داد.

وی گفت که در انتخابات سال 2014 میلادی نیز داکتر عبدالله عبدالله برنده بود اما بازهم او "کم جراتی" کرد و با تیم اشرف غنی مذاکره کرد.

او بیان داشت که بی ثباتی در حال حاضر عامل شماری از نا امنی ها در کشور شده است. آقای مسعود گفت:" یکی از عوامل تشدید جنگ ها و بی ثباتی در کشور ما موضوع تقلبات انتخاباتی تا به حال بوده است . چون مردم نتایج مشارکت خود را ندیدند و در انتخابات ها تقلب صورت گرفت از حکومت فاصله گرفتند و حتی بر ضد حکومت جنگ را شروع نمودند. اکثریت گروه های که در شمال بر ضد حکومت می جنگند آنها قبلا طالب نبودند و جنگ فعلی شان به خاطر ن یتی شان از پروسه های است. این گروه ها خود را در ساختار قدرت نمی ببینند."

وی با اشاره به کار کمیسیون انتخابات گفت که در حال حاضر انتخابات افغانستان به سوی یک تقلب گسترده روان است. معاون رییس جمهور پیشین کشور گفت که اگر افغانستان یکبار دیگر شاهد برگزاری انتخابات پرتقلب باشد، 80 درصد خاک کشور از کنترول ت خارج می شود، 80 درصد مردم زیر خط فقر زندگی خواهند کرد.
آقای مسعود بیان داشت که مردم افغانستان در موجودیت اشرف غنی در انتخابات جز تقلب چیزی دیگر بدست نخواهند آورد.

وی بیان داشت که انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 میلادی باید از سوی یک تیم بی طرف مورد نظارت و بررسی قرار بگیرد. وی از همه ان خواست تا دور یک محور جمع شده و با برگزاری لویه جرگه راه بدیل را تشکیل حکومت موقت است، جستجو نموده، سپس به سوی برگزاری انتخابات بروند.

اما فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا در واکنش به سخنان آقای مسعود گفت که او خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 در تیم تحول و تداوم در کنار محمد اشرف غنی بوده و اگر آقای غنی "قاتل و متقلب " است، خود او نیز شریک آن است. وی تاکید کرد که درد مردم افغانستان یکی بوده و همه ان باید موضوعات ملی را در نظر بگیرد.

در همین حال، محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری گفت که 95 درصد از ون بیرون از نظام گردهم آمده اند و نسبت به قضایای افغانستان بی تفاوت نیستند.

وی تاکید کرد که ون روی چهار محور توافق نظر دارند. آقای قانونی بیان داشت" ما در انتخابات 2019 خواهان تغییر از طریق انتخابات شفاف هستیم. همه باور دارند که تقلب 1000 درصدی در حال شکل گیری است و نتیجه تقلب برای چهارمین بار در افغانستان قابل قبول نیست. همه ای ون اجماع دارند که سرنوشت کشور را در دست تقلب نمی دهند. به صورت گروهی باور داریم که هیچ گروهی به تنهایی نمی تواند این تغییرات را بیارود و باید همه متحد شوند".

عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور