پیدا

رئیس جمهور افغانستان در راه تاریک در حال گام برداشتن است

درخواست حذف اطلاعات

دوشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۷ خورشیدی برابر با ۹ جولای ۲۰۱۸ میلادی بلو ای شمال، آزمون بزرگ ائتلاف نجات جمهور : ائتلاف برای نجات افغانستان به حکومت هشدار می دهد که اگر زمینه بازگشت جنرال دوستم را فراهم نکند، این ائتلاف برای بازگشت او دست به کار خواهد شد.
محمد محقق گفت:"این رقم حکومت به جایی نمی رسد، باید اقوام با هم برادر احترام شوند، ان را برکنار می کنند و مشاور سمبولیک تعیین می کنند... بازی مس ه با مردم هزاره راه اندخته اند و این اوضاع را به طرف بهبود نمی برد."
او همچنین تاکید کرد:"هنوز ما تقاضا کرده ایم که جنرال صاحب دوستم بیاید، بعد از این می گویم که جنرال صاحب دوستم را می آوریم که دنیا و حکومت گوشش باز شود، اگر نیاورید دوستم را می آوریم، اگر بحران آمد مربوط انی است که این بحران را ایجاد کرده اند".
عطامحمد نور نیز با انتقاد از سیاست های حکومت گفت که سیاست های نادرست کشور را به طرف بحران برده است.
آقای نور گفت که حکومت به دنبال ی انتخابات آینده پارلمانی و ریاست جمهوری می باشد که این هرگز قابل قبول مردم افغانستان نمی باشد.
نشست مشترک روز یکشنبه سه ضلع ائتلاف نجات در شرایطی که ناآرامی های شمال وارد ششمین روز خود شد، نشان می دهد که این ائتلاف در متن و محور بلوای شمال قرار دارد و این وضعیت، آزمون مهمی برای چشم انداز این ائتلاف مخالف ت محسوب می شود.
به ویژه از این حیث که از همان ابتدا، افزون بر نظام الدین قیصاری از بند ملی، بازگشت جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری از تبعید نیز از مهم ترین خواسته های معترضان از ت بوده است، ائتلاف نجات باید نشان دهد که چگونه می تواند از این ظرفیت عظیم و اجتماعی در راستای تحقق اه و برنامه های خود در برابر ت، سود ببرد و اساسا آیا ان این ائتلاف افزون بر ادعاهای بزرگ و شعارهای بلندبالا، اراده، ظرفیت، برنامه و توانایی مدیریت موج های اجتماعی بزرگی مانند بلوای جاری در سراسر شمال افغانستان را نیز دارند یا خیر.
در آستانه انتخابات پارلمانی و به دنبال آن، آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، همه جریان های نیازمند حضوری ملموس و مؤثر و جدی در صحنه رقابت های بزرگ و اجتماعی هستند. این مسؤولیت به ویژه برای ائتلاف های مخالف حکومت، از اهمیتی مضاعف برخوردار است؛ زیرا آنها تنها با اتکا بر همین نیروها و قدرت های پنهان اجتماعی است که می توانند بر اقتدارگرایی قیم مآبانه سران حکومت، غلبه کرده و روندهای بزرگ و سرنوشت ساز ملی مانند انتخابات را از دستبرد و تقلب و مصادره به مطلوب نیروهای حکومتی، نجات دهند و همچنین در رقابت با سایر جریان های مدعی، باید بهره حد اکثری شان را از پتانسیل های پنهان اجتماعی به عمل آورند.
برای ائتلاف نجات همچنین بلوای جاری در صفحات شمال، از یک منظر دیگر نیز حیاتی و تعیین کننده محسوب می شود و آن اینکه عمده ترین مرکز و پایگاه سنتی قدرت اجتماعی و این جریان و یکایک احزاب و ان عضو آن، در شمال افغانستان قرار دارد.
آنها اگر نتوانند از خیزش های اعتراضی ازبک ها که به بهانه بازداشت نظام الدین قیصاری ب ا شده و اینک به مطالبه مهم تری به نام بازگشت جنرال دوستم به کشور نیز کشیده شده است، بهره لازم را ببرند، با توجه به توطئه های مستمری که حکومت برای آینده ان و فرماندهان عضو این ائتلاف در نظر گرفته است، بعید به نظر می رسد که در آینده، فرصت و امکان مشابهی پیدا کنند.
بنابراین، آنها اکنون می توانند با استفاده از موج اعتراض های جاری، از آن به مثابه یک اهرم فشار قدرتمند برای بازگرداندن دوستم به افغانستان، استفاده کنند؛ ضمن آنکه این پیام مهم را نیز به حکومت منتقل کنند که یکجانبه گرایی قیم مآبانه قومی به منظور حذف و حاشیه نشین سایر اقوام از بدنه قدرت مرکزی، ش ت خورده و مردم اگر اراده کنند به تعبیر رییس دفتر جنرال دوستم، همانگونه که قوم گرایان را به ارگ فرستادند، می توانند از ارگ بیرون برانند. برچیدن بساط فرماندهان محلی؛ از برخورد تا روی کرد قانونی
اطلاعات روز : محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان روز شنبه، ۱۶ سرطان در نشستی در ارگ ریاست جمهوری گفت: «حالا وقت این آمده که در تحکیم قانون باید قاطعیت داشته باشیم. افراد مسلح غیرمسوول باید پیغام مرا بگیرند، مسوول می شوید یا مسوول می سازم تان! در این مملکت هر خود را صاحب استفاده قوه نسازند. مشروعیت نظام در انحصار مشروع قوه است. انحصار مشروع قوه از آرای مردم سرچشمه می گیرد.» این نخستین باری نیست که آقای غنی با این جدیدت در مورد افراد مسلح غیرمسوول که با نام های زورمندان محلی و فرماندهان محلی یاد می شود، صحبت می کند. او روز پنج شنبه، ۱۴ سرطان در سخنرانی خود در قول اردوی سیلاب از قول یک کماندوی گفت: «من نمی فهمم که دشمنم کیست؟ مسلح غیرمسوول دشمنم است یا طالب و ؟» غنی تأکید کرد: «از همین خاطر من فیصله که مسلح غیرمسوول دیگر قبول ندارم. در این هفته سه زورمند محلی دست هایش را بسته کرده و به کابل انتقال خواهیم داد.» پیش تر از این، رییس جمهور غنی در ۶ قوس سال ۱۳۹۴ پس از سقوط قندوز به دست و سفر به این ولایت با گروه های مسلح غیرمسوول شدیداَ مخالفت کرد و هشدار داد: «این اخطار آ است یا بیایید و در چوکات (چارچوب) ت خدمت کنید یا قوای امنیتی را در مقابل تان استفاده می کنیم.» هرچند پس از آن «اخطار آ « رییس جمهور اقدام جدی در برابر افراد مسلح غیرمسوول (زورمندان محلی) نشد، اما اظهارات اخیر او و اقدام نیروهای امنیتی برای بازداشت سه فرمانده محلی نشان می دهد که حکومت در پی برچیدن یا خلع سلاح افراد مسلح غیرمسوول است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخن گوی ریاست جمهوری در رابطه به بازداشت فرمانده هان محلی به اطلاعات روز گفت «هنوز در حد یک طرح به صورت عملی شروع نشده است: « اما کار روی طرح های بدیل از جمله ایجاد منطقه یی جریان دارد که نیروهای پولیس محلی و خیزش های مردمی در یک چوکات منظم جمع شوند.» شام گاه ، ۱۲ سرطان نیروهای امنیتی نظام الدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار فاریاب و ویژه جنرال دوستم، معاون ریاست جمهوری در امور نیروهای خیزش مردمی را بازداشت و به کابل فرستاد. روز جمع، ۱۵ سرطان وزارت دفاع در خبرنامه یی اعلام کرد که براساس فیصله شورای نظامی ولایت های فراه، فاریاب و ارزگان؛ محمد داود از ولایت فراه، رحیم الله از ولایت ارزگان ونظام الدین قیصاری از ولایت فاریاب بازداشت و در کابل برای تحقیق بیشتر به ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. هرچند وزارت دفاع در خبرنامه اش برای این افراد هیچ عنوانی نداده است، اما سخن گوی این وزارت از آنان به عنوان فرماندهان محلی یاد کرده است. آقای مرتضوی می گوید دلیل که برخی از افراد مسلح غیرمسوول بازداشت شده شکایت های فراوان مردم از رفتار فراقانونی آن ها بوده است. سه فرمانده محلی بازداشت شده کی ها اند؟ در میان سه بازداشتی، بازداشت نظام الدین قیصاری منتج به بروز اعتراض ها و هرج و مرج در چندین ولایت شمالی افغانستان شده است. آقای قیصاری از قوم ازبیک است و متهم شده که مقام های امنیتی را در یک نشست امنیتی تهدید به مرگ کرده و دشنام داده است. همچنان گفته شده که او متهم به نقض و آزار و اذیت مردم است. اما معترضان در ولایت های شمالی کشور می گویند که نظام الدین قیصاری در جنگ علیه نقش عمده داشته، حکومت و رییس جمهور نمی خواهد علیه نفوذ در فاریاب اقدامی صورت گیرد و به همین خاطر وی را بازداشت کرده است. شاه حسین مرتضوی می گوید محمد داوود فرمانده محلی که در ولایت فراه بازداشت شده، ۱۷ سال در این ولایت فعالیت داشته، از رفتارش شکایت های فروان شده و با رابطه داشته است. آقای مرتضوی می افزاید رحیم الله ی که در ولایت ارزگان بازداشت شده، زندان شخصی داشته و در یک روز ۵۰ پاسگاه پولیس را تسلیم کرده است. هرچند وزارت دفاع گفته بود که نظام الدین قیصاری به دادستانی کل معرفی شده است، اما با تماس های مکرر با وزارت دفاع موفق نشدیم که از آ ین اقدام ها در برابر این سه فرمانده محلی معلومات گردآوریم. آیا برخورد حکومت با فرماندهان محلی و قومی است؟ معترضان به بازداشت نظام الدین قیصاری می گویند که حکومت در رابطه با فرماندهان محلی برخورد «دوگانه و قومی« می کند. ائتلاف برای نجات افغانستان به ی عطا محمد نور، جنرال دوستم و محقق نیز باور دارند که برخورد با فرماندهان محلی گزینشی است.» عطامحمد نور، عضو ی این ائتلاف روز یک شنبه، ۱۷ سرطان در نشست خبری بدون نام گرفتن از توافق صلح با گلبدین حکمتیار، حزب ی گفت که «قاتل مشهور»به کابل آورده و برایش امکانات و هزینه های مالی داده می شود و از آدرس او صدها «مجرم و تروریست» از زندان رها می شود، اما در طرف دیگر انی که با و تروریستان می جنگند بازداشت می شوند. او شیوه ی بازداشت قیصاری و بازرسی خانه ی او را دکتاتورانه و سرکوب گرایانه خواند. عنایت الله بابر فرهمند، رییس دفتر جنرال دوستم در این نشست خبری اقدام حکومت برای بازداشت قیصاری را خلاف قانون دانست و گفت حکومت در تلاش افرادی است که در برابر می جنگند. محمد عارف رحمانی، مردم غزنی در مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه این مجلس گفت برخورد حکومت در رابطه به فرماندهان محلی را گزینشی خواند و گفت: «یک تعداد مغرورند که در فاریاب یک قاتل را بازداشت کرده اند؛ اما حکم محکمه بالای ۶۵۰ تروریست و انتحاری که در زندان ها به سر می برند نه تنها که اجرا نمی شود بلکه آنان برای تقویت جبهه ی دوباره آزاد می شوند. حکومت در واقع از حریفانش انتقام گیری گیری می کند و با این کار به تروریستان بزرگترین خدمت را انجام می دهد.» نصرالله صادقی زاده نیلی، مردم دایکندی در مجلس گفت که از اقدام مقابله ی حکومت با زورگویان در صورتی حمایت می کند که گزینشی و به منظور سرکوب حریفان نباشد؛ اما طوری که دیده می شود، حکومت در پی تضعیف مخالفان اش است و اگر نه انی در ولایت های بغلان، قندوز، تخار و سایر ولایت ها هستند که باید بازداشت شوند. اما برخی از نمایندگان از اقدام حکومت برای بازداشت افراد مسلح غیرمسوول و فرماندهان محلی حمایت د. حمیرا ایوبی، مردم فراه در مجلس گفت که مردم نباید از افراد مسلح غیرمسوول حمایت کنند. خانم ایوبی بدون اشاره به نام ی خاطرنشان کرد که برخی ان قومی از زورگویان و قلدوران حمایت می کنند و آنان حاکمیت قانون را در کشور با خطر مواجه می سازند. نادرخان کتوازی مردم پکتیا در مجلس نیز یادآور شد که جلو زورمندان باید از سوی حکومت گرفته شود و این خواست مردم افغانستان است. اما شاه حسین مرتضوی هرنوع برخود و قومی را در رابطه به بازداشت فرماندهان محلی رد می کند و با اشاره به بازداشت دو فرمانده محلی در ولایت های فراه و ارزگان که گفته می شود از قوم پشتون است می گوید که برخی افراد به این موضوعات دامن می زنند. مجلس سنا در نشست روز یک شنبه خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده در شمال کشور و ادامه ی تظاهرات مردمی تأکید کرد که حکومت باید با زورمندان محلی به طور یک سان برخورد کند. سناتوران بازداشت نظام الدین قیصاری را خواند و یادآور شدند که اگر این طور نیست، حکومت باید در برابر زورمندان در تمامی ولایت های کشور اقدام کند. محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت که حکومت باید با تمامی زورمندان به شکل یک سان برخورد کند و این اقدام را باید از کابل آغاز کند. محمد حسن هوتک نیز گفت، در صورتی از بازداشت زورمندان محلی توسط حکومت حمایت می کند که حکومت با تمامی زورمندان در تمامی ولایت ها برخورد یک سان کند. زلمی زابلی هم گفت که اگر حکومت درمبارزه با زورمندان صادق است باید ابتدا از کابل شروع کند؛ ولی گفته می شود زورمندانی که از تخار بازداشت شده بودند، دوباره رها شده اند. عتیق الله امرخیل، آگاه امور نظامی به این باور است که افراد مسلح غیرمسوول باعث افزایش ناامنی در کشور شده و از هر قوم و تباری که باشند، باید بازداشت شوند. آقای امرخیل به اطلاعات روز می گوید: «اشخاص غیرمسوول را که سلاح غیرقانونی دارند اگر از وطن پس کنید، طالب هم گم می شود. طالب از این ها استفاده می کند و سلاح از پیش شان می د.» افراد مسلح غیرمسوول کی ها اند؟ نیروهای خیزش مردمی و پولیس محلی نیز شامل آن ها اند؟ افراد مسلح غیرمسوول در افغانستان به انی گفته می شود که سلاح های غیرقانونی در اختیار دارند و در کنترل افرادی اند که از آنان برای مقاصد شخصی استفاده می کنند. این افراد در تشکیل نیروهای امنیتی نیستند، از اوامر حکومت اطاعت نمی کنند و در مواردی با استفاده از زور و سلاح شان دست به آزار و اذیت مردم می زنند. عتیق الله امرخیل نیروهای پولیس محلی و نیروهای خیزش مردمی را نیز در این کانت جمع می کند و می گوید فرماندهان محلی که سلاح غیرقانونی در اختیار دارند به دلیل این که نظم را برهم می زنند باید گرفتار شوند. آقای امرخیل تشکیل پولیس محلی، خیزش مردمی و منطقه یی و در کل ملیشه سازی را خلاف قانون می داند و می گوید که اگر این نیروها قصد خدمت دارند در تشکیلات رسمی پولیس و داخل شوند. پولیس محلی در سال ۱۳۹۲ در تشکیلات پولیس محلی ایجاد شد و هدف آن بهبود روابط افغان ها با نیروهای پلیس و تلاش برای بهتر شدن امنیت از طریق همکاری مردم خوانده شد. همچنان در سال ۱۳۹۴ زمانی که امنیت در بخش های از کشور و عمدتاَ در ولایت های شمالی وخیم شد، نیروهای خیزش مردمی شکل گرفت و در کنار نیروهای امنیتی در مقابل و جنگیدند. این نیروهای هرچند از سوی حکومت تجهیز نمی شود، اما بارها وزارت های دفاع و داخله از آنان اعلام حمایت کرده است. تشکیل نیروهای مسلح در کنار تشکیلات رسمی پولیس و که از آن به ملیشه سازی نیز یاد می شود در کوتاه مدت برای بهبود امنیت و جنگ با شورشیان مفید واقع می شود، اما در درازمدت ممکن است این نیروهای به یک چالش جدی در برابر ت مرزکی تبدیل شود و میل سلاح شان را به سمت نیروهای تی برگردانند. رو مه نیویورک تایمز دریک گزارش خود نوشت که ان ملیشه های محلی که توسط ایالات متحده برای جنگ با تقویت شدند، اکنون، در روستاهای افغانستان ترس می آفرینند. از ملیشه سازی در افغانستان به عنوان «دشمن داخلی» نیز یاد می شود. وبسایت دیپلمات در سال ۱۳۹۵ در گزارشی نوشت که «ملیشه های محلی شاید در حال حاضر متحد ت باشند، اما از لحاظ تاریخی آن ها خطراتی را متوجه حکومت مرکزی کرده اند.» شاه حسین مرتضوی، معاون سخن گوی ریاست جمهوری در باره کارکرد نیروهای خیزش مردمی و پولیس محلی می گوید: «طی سال های اخیر ما گروپ های مختلفی داشتیم که موزای با نیروهای امنیتی و دفاعی کار می د، مثلاَ اربکی و خیزش های مردمی. در موراد زیادی شکایت های هم از آن ها وجود دارد. حالا روی طرح های بدیل دیگر کار می شود از جمله ایجاد اردوی منطقه یی است که آن ها در یک چوکات منظم می شود استفاده کرد.» آقای مرتضوی می پذیرد که «اکثر» نیروهای خیزش مردمی و پولیس محلی در اختیار زورمندان بوده در حالی که منطقه یی در یک چوکات منظم با هدف مشخص کار خواهد کرد. نوای خطرناک تجزیه در افغانستان شنیده می شود ایرنا : خبر دستگیری یکی از فرماندهان خیزش مردمی در استان فاریاب افغانستان درهفته قبل و انتقال او به کابل توسط نیروهای سبب شکل گیری موجی از اعتراضات در استان های شمالی این کشور شد و در روزهای اخیر نیز صدای تجزیه از این بین شنیده می شود. مقامات تی افغانستان با دو روز تاخیر در مورد دستگیر«نظام الدین قیصاری» که یکی از فرماندهان ازبک وابسته به حزب « ملی» به ی ژنرال عبدالرشید دوستم است را یک اقدام قضایی به منظور رسیدگی به یک سری اتهامات حقوقی اعلام د که البته این مطلب سبب کاهش اعتراضات نشد.
نیروهای افغانستان قیصاری را در نشستی که در یک پایگاه در شهر «میمنه» مرکز استان «فاریاب» جریان داشت و او نیز به آن دعوت بود، پس از کشتن و زخمی چند محافظش بازداشت و شبانه با بالگرد به کابل منتقل د و اغلب معترضان که در استان های فاریاب، سمنگان و س ل به خیابان آمدند این اقدام ت را برآمده از تعصبات قومی و همراه با نیت های برتری جویی تفسیر د.
از روز پنجشنبه یعنی فردای روز بازداشت، اعتراض طرفداران فرمانده در استان های فاریاب ، جوزجان ، بلخ، س ل ، سمنگان و تخار آغاز شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
رسانه تصویری «طلوع نیوز» روز یکشنبه اعلام کرد که تظاهرات در حمایت از این فرمانده در هفت استان شمال و شمال شرق افغانستان ادامه دارد و موضع گیری ها در محافل مختلف هم به حمایت و هم به مخالفت با این بازداشت ادامه دارد.
این اعتراض ها با مسدود شدن بندر مرزی «آقینه» که محل مبادله کالا با ترکمنستان است و بزرگراه های دسترسی به مناطق شمال همراه شدند و روز گذشته نیز با نشر تصاویری مشخص شد شماری از معترضان با پایین کشیدن تصاویر رئیس جمهوری و رئیس اجرایی ت وحدت ملی افغانستان و بالا بردن پرچم های سه رنگی به نام «تر تان» و شعار تجزیه گرایی ابعاد تازه ای به این اعتراض ها داده اند.
هر چند ژنرال دوستم حزب ملی و معاون اول رئیس جمهوری فعلی افغانستان طی یک و نیم سال گذشته به دلایل نامعلوم یا حداقل غیرقطعی در کشور ترکیه بسر می برد و عدم حضور او خود دلیلی برای شدت اعتراض های مردم شده است.
دوستم در ترکیه به بازداشت فرمانده منتخب خود واکنش نشان داد و به ت هشدار داد که اگر وی آزاد نشود امکان فروپاشی در صفوف جنگجویان مقابل وجود دارد و همچنین انتخابات مجلس در شمال با چالش مواجه خواهد شد.
برخی از منابع افغان باور دارند که دوستم به دلیل پرونده ای که در دادگاه افغانستان در ارتباط با یک شکایت حقوقی دارد در ترکیه بسر می برد اما برخی دیگر تأکید می کنند که ت وی را در تبعید نگهداشته است.
اما در شرایط کنونی برخی از شخصیت های افغانستان حضور دوستم را در کشور برای مهار چنین وضعیتی مهم و ضروی می پندارند.
دیروز«امرالله صالح» رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در صفحه اجتماعی خود نوشت که اگر جای دوستم بود به کشور بازمی گشت تا قانون در مورد او اجرا شود چون در این کشور قاتل دهها هزار انسان عفو می شود اما فردی دیگر به اتهام خصوصی تبعید می شود.
او نوشت که امروز بودن دوستم در کنج یک زندان بهتر از تبعید است زیرا در داخل افغانستان امکان دسترسی طرفدارانش به او ممکن است و این بهتر از وضعیت تبعید است که چارچوب آن را دیگران بر او تحمیل کرده اند.
«احمد ضیا مسعود» معاون حزب جمعیت ی افغانستان از دیگر افرادی است که به دستگیری فرمانده قیصاری نقد دارد و نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت که چنین بازداشت هایی هرگز قابل قبول نیست و برای مهار این وضعیت حضور دوستم در کشور مهم و ضروری است.
وی تأکید کرد حضور ژنرال دوستم عامل ثبات کشور خواهد بود و شخص وی باید مشخص کند که چرا به کشور بازنمی گردد و اگر ت مانع بازگشت اوست باید دلایل خود را به مردم بگوید.
معاون حزب جمعیت ی از مردم افغانستان خواست که در مقابل بازداشت قیصاری بی تفاوت نباشند و اگر بی تفاوت بمانند روزی خواهد آمد که ان و مجاهدین نیز به بهانه های مختلف بازداشت خواهند شد.
مسعود گفت اگر ت به دوستم اجازه ورود به کشور نمی دهد اعلام کند زیرا بازگرداندن وی برای مجاهدین ساده است و می توانند دوستم را برگردانند.
مسعود به این باور است که دلایل ت افغانستان برای بازداشت قیصاری غیر قابل قبول است و های مردم در قانون صراحت دارد.
این تنها مورد برای بالا بردن پرچم تجزیه طلبی در افغانستان نیست. در ماه گذشته نیز پرچم هایی با رنگ ها و نام های متفاوت در مقابل پرچم ملی افغانستان برافراشته شده است.
پیش از این نیز «عبدالطیف پدرام» یکی از نمایندگان استان «بدخشان» در مجلس پس از آن که جنجال برسر جا دادن کلمه «افغان» در شناسنامه های الکترونیکی همه شهروندان بالا گرفت، ت افغانستان را متهم به قوم گرایی و فشار بر اقوام غیر پشتون کرد و پرچم مجاهدین را بالا برد و گفت که اگر این وضعیت ادامه یابد، تاسیس کشوری به نام اسان برای اقوام غی شتون محتمل خواهد شد.
همچنین هفته گذشته در درگیری بین نمایندگان مجلس بر سر تبعیض اعمال شده بر روند انتخابات در استان غزنی که قرار است به جای حوزه یکپارچه استانی به تفکیک شهرستان ها برگزارشود، میان نمایندگان مناطق پشتون نشین و تاجیک بحث جدا شدن اقوام افغانستان مطرح شد.
شماری از نمایندگان مجلس این تصمیم کمیسیون انتخابات و ت را برای غزنی تبعیض بین 33 استان دیگر و قانون شکنی دانسته و آن را در راستای انگیزه های قومی عنوان د و خواستار برگزاری انتخابات بر اساس قانون عمومی شدند که پدرام نیز یکی از این افراد بود.
زمانی که او تصمیم ت و کمیسیون انتخابات را محکوم کرد و آن را تصمیمی قومی خواند هدف حمله شماری از نمایندگان دیگر مناطق قرار گرفت که البته تعدادی هم از وی حمایت د.
فردای همان روز طرفداران پدرام با حمل پرچم های مجاهدین در پشت ساختمان مجلس شعارهای ضد قومی سردادند و حمایت خود را از این بدخشان اعلام د.
البته پرچم سفید تحت عنوان «امارت ی افغانستان» سالهاست که در مقابل پرچم ملی این کشور خودنمایی کرده و با حمایت سلاح گرم در جای جای کشور بالا برده شده اما این روزها پرچم های دیگری نیز دیده می شوند که مغایر با روند ملت سازی و حفظ تمامیت ارضی افغانستان به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
شماری از اعضای مجلس و کارشناسان بر این باورند که اگر ت افغانستان اصلاحات جدی را در راستای تامین وحدت ملی و حقوق مساوی اقوام این کشور اجرایی نکند، صداهای تجزیه طلبی می تواند در امتداد چنین وضعیت خطرناکی را برای یکپارچگی کشور ایجاد کند و این درحالی است که به گفته مقامات افغانستان اکنون نیروهای نظامی ت افغانستان با 20 گروه تروریستی در درگیری به سر می برند.
«فوزیه کوفی» یکی از نمایندگان استان بدخشان نیز چندی قبل در همین راستا در صفحه توئیتر خود نوشت که اگر ما نتوانیم هموطن خوب شویم باید برای همسایه شدن فکر کنیم.
«جواد سلطانی» یکی از ان افغانستان بر این باور است که در ت وحدت ملی افغانستان جایگاه وحدت مردم تضعیف شده و سیاست قومی با گذشت زمان هر روز پررنگ تر می شود.
به اعتقاد او اگر یک شخصیت ملی گرا و باورمند به عد اجتماعی و حقوق مساوی شهروندان زمام امور کشور را بدست نگیرد، خطری جدی افغانستان را تهدید خواهد کرد که امکان دارد زمینه یک جنگ طولانی مدت دیگر را فراهم کند.
سلطانی گفت که با تداوم سیاست های قومی در ت وحدت ملی دیگر اقوام افغانستان کم کم ناامید شده و به همین علت صداهایی به نام اسان، تر تان و شعارهای مشابه دیگر که به زیان اتحاد کشور است شنیده می شود که این تهدیدی برای همه اقوام است.
اما وی ابراز امیدواری می کند که را ارهای وج وجود دارد و اگر این بحران سنجیده شود می توان بن بست موجود را ش ت و فرصت را برای سیاست مشارکتی و پلورالیسم فراهم کرد و به تکثر فرهنگی احترام گذاشت و ایدئولوژی را مبتنی بر قومیت قرن نوزدهم و ناسیونالیسم حق شهروندی که بتواند شکاف های اجتماعی را مهار کند، بکار گرفت.
چنین امیدی تنها با همراهی و باور تمام شهروندان در یک کشور میسر می شود و تجربه تاریخی و معاصر همه کشورهای منطقه بحران زده جنوب و جنوب غرب آسیا همگی گواه آن است که تجزیه عواقب ناگوارتری از تحمل همدیگر دارد. اعمال مشروع قدرت توسط ریاست جمهوری افغانستان شامل چه انی شده است؟ به گزارش خبرگزاری تسنیم، بازداشت «نظام الدین قیصاری» ژنرال دوستم و فرمانده نیروهای محلی در فاریاب از سوی نیروهای جنجالی شده است. بازداشت قیصاری اعتراضات گسترده مردمی در ولایت های شمالی افغانستان بویژه در بین اقوام ازبک را برانگیخته و نیروهای امنیتی افغان نیز با تظاهرات کنندگان درگیر شده اند. اشرف غنی در مراسم معرفی «محمدرسول طالب» به عنوان مشاور ریاست جمهوری در امور مردمی در واکنشی غیر مستقیم به این تظاهرات به وم قاطعیت ت افغانستان در اجرای قانون تاکید کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت: افراد مسلح غیر مسئول یا باید مسئولیت پذیر شوند و یا هم ت افغانستان آنها را به مسئولیت پذیری وادار خواهد کرد. این در حالی است که جریان اپوزیسیون اشرف غنی را به سوءاستفاده از قدرت متهم می کند. چندی قبل ژنرال دوستم در اعتراض به بازداشت فرمانده قیصاری اعلام کرد، روند برگزاری انتخابات در شمال افغانستان با چالش روبرو خواهد شد. اشرف غنی در واکنش به این موضوع تصریح کرد که ت افغانستان بر اساس قانون این کشور زمینه انتخابات را فراهم خواهد کرد زیرا انتخابات عادلانه حق مردم افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان در توجیه اقدامات اخیر در بازداشت قیصاری گفت سیاست ما مبتنی بر احساسات نیست بلکه بر اساس منافع ملی این کشور اعمال می شود. نیروهای ویژه افغانستان هفته گذشته نظام الدین قیصاری فرمانده نیروهای محلی پلیس، «داودمبارز» فرماندار سابق شهرستان «پرچمن» ولایت فراه، « خان» فرمانده شبه نظامیان در بغلان و «رحیم الله» فرمانده پلیس بزرگراه ارزگان را بازداشت کرده است. اشرف غنی در حالی درباره اقدام قاطعانه ت افغانستان علیه فرماندهان محلی تاکید می کند که ت افغانستان از برخورد با فرماندهان مسلح غیر مسئول حزب ی در تخار خودداری می کند. این در حالی است که در یک سال اخیر بارها گزارش های متعددی از قانون شکنی فرماندهان حزب ی و کشتار غیرنظامیان افغان در ولایت تخار منتشر شده است. جریان اپوزیسیون ت افغانستان اشرف غنی را به برخورد دوگانه و اعمال تبعیض قومیتی در برخورد با فرماندهان محلی و بزرگان قومی در این کشور متهم می کنند.