پیدا

افشا گری خارجۀ جورج دبیلیو بوش رئیس جمهور اسبق امریکا

درخواست حذف اطلاعات

22 اردیبهشت 1396 - 14:24:3 "کان یزا رایس" دلیل حمله به عراق را فاش کرد رایس کاندو لیزا رایس امور خارجه پیشین اذعان کرد که ت واشنگتن به دروغ پرچمدار دمکراسی و در جهان است. العالم – عراق کاندو لیزا رایس امور خارجه پیشین اذعان کرد که کشورش با هدف برقراری دمکراسی در عراق به این کشور در سال 2003 حمله نکرد بلکه هدفش فقط سرنگون رژیم صدام و برداشتن وی از سر راه واشنگتن بود.
رایس که در دوران جرج بوش رئیس جمهور پیشین مشاور امنیت ملی بود ، پنجشنبه شب اعلام کرد : سال 2003 به عراق حمله کرد تا صدام حسین را سرنگون کند نَه اینکه دمکراسی را برای این کشور مهم خاورمیانه به ارمغان بیاورد!
رایس در انستیتوی بروکینگز گفت : سال 2002 با متحدانش تصمیم گرفت که به عراق حمله کند و هدف واقعی اش سرنگون صدام بود نَه برقرار دمکراسی.
امور خارجه پیشین افزود : ما به عراق حمله کردیم چون یک مشکل امنیتی بزرگی داشتیم و این مشکل همان بودن صدام در مسند قدرت بود. 214